Architectenbureau Pothoven

In 1910 legde H.A. Pothoven de fundamenten voor het architectenbureau Pothoven. Na de tweede wereldoorlog is het bureau overgenomen door zijn zoon ir. G. Pothoven en sedert 1987 is zijn kleinzoon ir. H.A. Pothoven architect eigenaar. Allen hebben zij hun eigen invulling gegeven aan de wijze waarop de wensen van de opdrachtgever vertaald worden in gebouwen.

Ir. H.A. Pothoven, die sedert 1979 aan het bureau verbonden is, is zich steeds meer toe gaan leggen op organische architectuur. Ruimte is de primaire bouwsteen voor een gebouw. Deze moet zo optimaal mogelijk worden afgestemd op de functie van het gebouw. Daarnaast spelen vormgeving, kleur en licht een voorname rol. Stedenbouwkundige inpassing en oriëntatie op de zon zijn andere facetten waar aandacht aan besteed wordt. Spelend met deze elementen wordt een gebouw gekregen, ontworpen voor de mensen die er wonen, werken of verblijven.

Architectenbureau Pothoven heeft ervaring op het gebied van nieuwbouw, restauratie en renovatie. Voor verschillende gebouwen is eerst een programma van eisen opgesteld. Het tekenwerk wordt handmatig of met de computer verricht. Dankzij deze computer kunnen reeds in een vroeg stadium van het ontwerpproces drie dimensionale tekeningen worden gemaakt. Bestekken worden volgens diverse methoden gemaakt. Het ramen en begroten van bouw- en investeringskosten, gebeurt in iedere fase op een voor die fase toegespitste methode.

Het bureau heeft zich een reputatie opgebouwd op het gebied van het coördineren van de werkzaamheden op de bouwplaats en het bewaken van het budget.

 

woonhuis hoogland
kpn
therapeuticum artemis
bisschopswoonhuis
scouting amersfoort
trailer en truck center
zeefdrukkerij bunschoten
woonhuis fockemalaan
nijenstede